Projekt badawczy POIG 01.01.02-00-061/09  
   "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych
     właściwościach prozdrowotnych"
Strona główna | Kontakt |  
Strona główna
Wnioskodawca
Podmioty współpracujące
Cel projektu
Streszczenie projektu
Plan realizacji
Linki
Prasa o projekcie
Publikacje
Pliki do pobrania

  

2010.10.24
XL Sesja Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, "Tradycja i nowoczesność w żywności i żywieniu"

   XL Sesja Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk, organizowana przez Komitet Nauk o Żywności PAN, Wydział Nauk o Żywności SGGW oraz Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, odbyła się w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2011 r. na terenie kampusu SGGW w Warszawie. Tematyka Sesji dotyczyła właściwości i oceny jakości surowców i produktów spożywczych, oraz aspektów innowacyjności w technologii żywności. Poruszano także tematykę produktów tradycyjnych i regionalnych w aspekcie współczesnego przemysłu a konsumenta.

Głównym celem udziału w XL Sesji Komitetu Nauk o Żywności Polskiej Akademii Nauk było zaprezentowanie wyników uzyskanych podczas dotychczasowych prac prowadzonych w ramach projektu badawczego. W szczególności wyniki dotyczyły pozyskiwania oraz identyfikacji jakościowej i ilościowej związków biologicznie aktywnych, kwasów fenolowych oraz flawonoidów, wchodzących w skład ziół przyprawowych. Prezentowano również wyniki zawartości związków biologicznie aktywnych w częściach anatomicznych wybranych nasion roślin strączkowych.

W czasie wykładów plenarnych poruszano między innymi tematy dotyczące żywności i jej przyszłości oraz komponentów wchodzących w jej skład. Dyskutowano również o metodyce pozyskiwania związków biologicznie aktywnych z materiału roślinnego. Bardzo ciekawe z punktu widzenia zakresu merytorycznego prowadzonych badań w niniejszym projekcie były dyskusje panelowe o miejscu żywności i jej roli w żywieniu człowieka oraz bezpieczeństwie żywności. Ten ostatni aspekt był szczególnie interesujący biorąc pod uwagę kreowanie nowych produktów o właściwościach bioaktywnych.


Powrót do aktualności »

©Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wykonanie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego