Projekt badawczy POIG 01.01.02-00-061/09  
   "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych
     właściwościach prozdrowotnych"
Strona główna | Kontakt |  
Strona główna
Wnioskodawca
Podmioty współpracujące
Cel projektu
Streszczenie projektu
Plan realizacji
Linki
Prasa o projekcie
Publikacje
Pliki do pobrania

  

2010.08.24
"Euro-mediterranean Symposium for Fruit and Vegetable Processing"

   Konferencjia pt. "Euro-mediterranean Symposium for Fruit and Vegetable Processing" odbyła się w Avignon we Francji w dniach 18 - 21 kwietnia 2011. Tematyka konferencji obejmowała zagadnienia związane z prozdrowotnym działaniem składników zawartych w owocach oraz warzywach, a także ich przetworach oraz innowacyjnymi technologiami w przetwórstwie owoców i warzyw pozwalającymi poprawić jakość otrzymanych produktów. Wiele uwagi poświęcono procesom degradacji składników prozdrowotnych żywności podczas przetwarzania surowców roślinnych, a także zmianom biodostępności składników aktywnych w trakcie procesów technologicznych. Dyskutowano także na temat bezpieczeństwa zdrowotnego przetworów z owoców i warzyw.

   Wiele uwagi poświęconej zostało warzywom kapustowatym, a przede wszystkim, związkom biologicznie aktywnym w nich zawartym, w szczególności glukozynolanom i związkom polifenolowym, oraz zachowaniem tych związków po zastosowaniu różnych procesów technologicznych. W Sympozjum licznie wzięli udział m. in. przedstawiciele Uniwersytetu w Wageningen (Holandia), którzy tworzą jeden z wiodących ośrodków naukowych zajmujących się związkami biologicznie aktywnymi zawartymi w warzywach kapustowatych. Wykład powitalny przedstawiony przez Matthijsa Dekkera pt: "Modelowanie prozdrowotnych właściwości przetworzonych owoców i warzyw" w całości poświęcony był zagadnieniu wpływu procesów technologicznych na stabilność glukozynolanów zawartych w warzywach kapustowatych. W ramach Sympozjum wygłoszone zostały także wykłady i doniesienia dotyczące preferencji i akceptacji konsumentów w odniesieniu do nowych produktów spożywczych i innowacyjnych technologii wprowadzanych obecnie na świecie do przetwórstwa owoców i warzyw oraz korzyści wynikających z ich zastosowania. Prelegenci zwracali uwagę na zwiększającą się świadomość konsumentów co do wartości prozdrowotnych składników żywności, a także nie ustającą potrzebę edukacji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, co do wpływu sposobu odżywiania i roli owoców i warzyw w diecie w prewencji wielu groźnych chorób.

[Przedstawiciele projektu na konferencji w Avignon]


Powrót do aktualności »

©Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wykonanie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego