Projekt badawczy POIG 01.01.02-00-061/09  
   "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych
     właściwościach prozdrowotnych"
Strona główna | Kontakt |  
Strona główna
Wnioskodawca
Podmioty współpracujące
Cel projektu
Streszczenie projektu
Plan realizacji
Linki
Prasa o projekcie
Publikacje
Pliki do pobrania

2010.01.20
Spotkanie organizacyjne uczestników projektu "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych"

W dniu 20 stycznia 2010 roku odbyło się zebranie organizacyjne uczestników projektu "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych". Zebranie miało na celu przedstawienie podstawowych informacji na temat projektu, a także spraw organizacyjnych związanych z obsługą finansową projektu, sprawozdawczością, promocją oraz kontrolą projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Szczegółowo zostały umówione następujące tematy:
  • Płatności i rozliczanie projektu
  • Raportowanie i sprawozdawczość
  • Promocja i informacja o projekcie
  • Zatrudnianie
  • Patentowanie
  • Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne
  • Zakupy i przetargi
  • Kwalifikowalność wydatków
W zebraniu wzięło udział 31 przedstawicieli ze wszystkich zespołów biorących udział w realizacji projektu.


Powrót do aktualności »

©Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wykonanie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego