Projekt badawczy POIG 01.01.02-00-061/09  
   "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych
     właściwościach prozdrowotnych"
Strona główna | Kontakt |  
Strona główna
Wnioskodawca
Podmioty współpracujące
Cel projektu
Streszczenie projektu
Plan realizacji
Linki
Prasa o projekcie
Publikacje
Pliki do pobrania

  

2010.01.18
Rusza projekt badawczy pt.: "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych"

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w priorytecie I "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", działanie 1.1. "Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy" i podziałanie 1.1.2. "Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych".

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji linii produktów spożywczych ograniczających zachorowalność na choroby cywilizacyjne, w tym na choroby sercowo-naczyniowe, otyłość, cukrzycę i anemię. Otrzymane produkty mają wzbogacić ofertę rynkową i eksportową polskiego przemysłu spożywczego i zwiększyć jego międzynarodową konkurencyjność.

Projekt realizuje konsorcjum naukowe, w którym uczestniczy sześć jednostek naukowych, o silnie zróżnicowanym profilu merytorycznym. Wśród jednostek realizujących projekt jest: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.Powrót do aktualności »

©Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wykonanie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego