Projekt badawczy POIG 01.01.02-00-061/09  
   "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych
     właściwościach prozdrowotnych"
Strona główna | Kontakt |  
Strona główna
Wnioskodawca
Podmioty współpracujące
Cel projektu
Streszczenie projektu
Plan realizacji
Linki
Prasa o projekcie
Publikacje
Pliki do pobraniaWnioskodawca:

W dniu 30 grudnia 2009 roku została podpisana umowa z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu na realizację Projektu "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych" PO IG 01.01.02-00-061/09.

Wartość projektu:

40 100 650,20 zł

Udział Unii Europejskiej:

29 870 117,98 zł


Wnioskodawcą projektu jest

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
tel. +48 61 8487200 - centrala, fax +48 61 8487145/6
www.puls.edu.pl

W ramach uczestnictwa w projekcie Wnioskodawcę reprezentują:

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
tel. +48 61 8487096
e-mail: , http://www.up.poznan.pl/wnoziz
  Katedra Technologii Żywienia Człowieka (lider)

  Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (lider)

  Katedra Higieny Żywienia Człowieka

  Instytut Technologii Żywności pochodzenia Roślinnego

   Zakład Technologii Zbóż
   Zakład Technologii Owoców i Warzyw
   Zakład Fermentacji i Biosyntezy
   Zakład Koncentratów Spożywczych

  Instytut Technologii Mięsa

   Zakład Surowców Zwierzęcych
   Zakład Inżynierii i Projektowania Procesów Produkcyjnych

  Katedra Biochemii i Analizy Żywności
©Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wykonanie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego