Projekt badawczy POIG 01.01.02-00-061/09  
   "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych
     właściwościach prozdrowotnych"
Strona główna | Kontakt |  
Strona główna
Wnioskodawca
Podmioty współpracujące
Cel projektu
Streszczenie projektu
Plan realizacji
Linki
Prasa o projekcie
Publikacje
Pliki do pobrania

Streszczenie projektu:

Koncepcja projektu powstała w związku z szybkim wzrostem zachorowalności polskiego społeczeństwa na tzw. choroby cywilizacyjne. Liczba osób dotkniętych tymi chorobami systematycznie wzrasta. Stały się one główną przyczyną zgonów. Choroby cywilizacyjne pogarszają jakość życia, stanowią poważne obciążenie dla systemu ochrony zdrowia i powodują wymierne straty społeczne. Ich leczenie jest trudne i kosztowne. Tymczasem liczne prace naukowe wskazują, że zachorowalność na te choroby może być radykalnie zmniejszona przez dobór odpowiedniej diety, bogatej w bioaktywne składniki. Problemem jest jednak to, że składniki te występują w małej koncentracji, co ogranicza skuteczność ich działania. Proponowany projekt polega na opracowaniu technologii i wprowadzeniu na rynek zupełnie nowej żywności, która byłaby zaprojektowana od podstaw pod kątem określonego działania prozdrowotnego i skomponowana z takich składników, które zawierają w sobie wyjątkowo dużą koncentrację bioaktywnych fito-związków o zbliżonym działaniu.

Projekt realizuje konsorcjum naukowe, w którym uczestniczy sześć jednostek naukowych, o silnie zróżnicowanym profilu merytorycznym. Dobór wykonawców projektu został przeprowadzony w taki sposób, aby uzyskać możliwie dużą komplementarność pod względem warsztatu naukowego, doświadczenia badawczego i kompetencji naukowych. Tematyka projektu ma ścisły związek z celami PO IG, w priorytecie I "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", działanie 1.1. "Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy" i podziałanie 1.1.2. "Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych". Tematyka ta została także wymieniona w Krajowym Programie Badań i Rozwoju: "Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej".©Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wykonanie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego