Projekt badawczy POIG 01.01.02-00-061/09  
   "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych
     właściwościach prozdrowotnych"
Strona główna | Kontakt |  
Strona główna
Wnioskodawca
Podmioty współpracujące
Cel projektu
Streszczenie projektu
Plan realizacji
Linki
Prasa o projekcie
Publikacje
Pliki do pobrania
Podmioty współpracujące:

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowe pod nazwą "Bioaktywna Żywność", które z wnioskodawcą tworzą następujący partnerzy:

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

Ul. Wojska Polskiego 71 B, 60-630 Poznań,
tel.: (+48 61) 84 55 800, faks: (+48 61) 841 78 30,
e-mail: , http://www.infmp.pl/

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
www.ue.poznan.pl

Katedra Handlu Międzynarodowego
e-mail:

Katedra Strategii Marketingowych
e-mail:


Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
e-mail: , www.ump.edu.pl

Katedra i Zakład Toksykologii
e-mail:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin,
tel: (0-81) 445-69 07, Faks: (0-81) 445 66 84, (0-81) 533-37-52
e-mail: , www.up.lublin.pl

Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Ul. Chełmońskiego 37/41 51-630 Wrocław,
www.up.wroc.pl

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż
e-mail:


©Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wykonanie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego