Projekt badawczy POIG 01.01.02-00-061/09  
   "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych
     właściwościach prozdrowotnych"
Strona główna | Kontakt |  
Strona główna
Wnioskodawca
Podmioty współpracujące
Cel projektu
Streszczenie projektu
Plan realizacji
Linki
Prasa o projekcie
Publikacje
Pliki do pobrania

Plan realizacji:

Podstawowy program badawczy będą poprzedzały studia rynkowe badające preferencje konsumenckie w odniesieniu do żywności funkcjonalnej. Pozwoli to ukierunkować prace nad projektowaniem nowych produktów spożywczych i powinno wskazać preferowane rodzaje żywności, właściwą postać i jej pożądane cechy sensoryczne.

Właściwe badania rozpocznie analiza surowców będących bogatym źródłem aktywnych składników. Poszukiwane będą odmiany roślin uprawnych najzasobniejsze w aktywny składnik. Następnie zostanie przeprowadzona procedura dwukierunkowej rafinacji. W pierwszym rzędzie zostaną wyizolowane te fragmenty roślin, które są najbogatsze w aktywny składnik. W drugim rzędzie zostaną przeprowadzone procesy ekstrakcji w celu odzyskania czystych bioaktywnych składników, które zostaną wykorzystane do wzbogacania produktów. Wyizolowane frakcje zostaną scharakteryzowane pod względem chemicznym i sensorycznym, ze zwróceniem uwagi na zawartość substancji szkodliwych (alergeny, toksyny, substancje antyżywieniowe, metale ciężkie, itp.), a także pod kątem uwypuklenia cech korzystnych i niekorzystnych pod względem sensorycznym (zgodność barw, smaków, zapachów, konsystencji).

Wyniki tych badań będą podstawą do skomponowania produktów finalnych. Projektowanie i konstruowanie produktów obejmie określenie matrycy produktu, sposobu związania matrycy z aktywnymi frakcjami surowców oraz ukształtowanie atrakcyjnego smaku, zapachu, barwy i konsystencji produktu. Następnie zostanie opracowana metoda ochrony aktywnych składników, w tym chemiczna, mikrobiologiczna i enzymatyczna oraz właściwe opakowanie, jak również sposób zwiększenia biodostępności aktywnych składników. Technologia zostanie sprawdzona w skali półprzemysłowej. Następnie zostaną wyprodukowane pilotowe partie produktów tak, aby można było przeprowadzić badania żywieniowe i analizę rynkową. Otrzymane produkty zostaną zbadanie pod kątem ich składu, bezpieczeństwa i wartości żywieniowej. Finalnym etapem badań będzie weryfikacja cech funkcjonalnych w wybranych klinikach tak, aby produkty mogły uzyskać podstawy do wystąpienia o deklarację zdrowotną. Projekt zamkną badania rynkowe najatrakcyjniejszych produktów. Owocem projektu będą patenty i dokumentacja technologiczna.©Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wykonanie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego