Projekt badawczy POIG 01.01.02-00-061/09  
   "Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych
     właściwościach prozdrowotnych"
Strona główna | Kontakt |  
Strona główna
Wnioskodawca
Podmioty współpracujące
Cel projektu
Streszczenie projektu
Plan realizacji
Linki
Prasa o projekcie
Publikacje
Pliki do pobrania

Cel Projektu:

"Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych".

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji linii produktów spożywczych ograniczających zachorowalność na choroby cywilizacyjne, w tym na nadciśnienie, otyłość, cukrzycę i nieswoiste zapalenie jelit. Wzbogaci to ofertę rynkową i eksportową polskiego przemysłu spożywczego i zwiększy jego międzynarodową konkurencyjność.

Głównym celem realizacji projektu będzie zmniejszenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne i tym samym znacznie obniżenie obciążeń finansowych państwa związane z ochroną zdrowia, poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez eliminację zachorowalności. Projekt stanowić będzie element wsparcia dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej opartej na wiedzy. Będzie korzystny dla ochrony środowiska, gdyż ważnym surowcem do produkcji bioaktywnych związków będą produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, głównie zbożowo-młynarskiego i owocowo-warzywnego.©Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wykonanie strony współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego